ARŞİV - Yıl 2013 Cilt 11 - Sayı 1 - (2696 kez gösterildi.)
Türk HIV/AIDS Dergisi
Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 1
Turkish Journal of HIV/AIDS
Year: 2013 Volume: 11 Issue: 1
İçindekiler
EDİTÖRDEN
Editörden
From the Editor
Prof. Dr. Serhat Ünal
A-IX
DERLEME
Akut Retroviral Sendrom
Acute Retroviral Syndrome
Dr. Gül Ruhsar Yılmaz, Dr. Tümer Güven
1 - 8
OLGU SUNUMLARI
Bir Olgu Sebebiyle HIV ile İnfekte Hastalarda Psikiyatrik Bozuklukların ve Direnç Durumunun İncelenmesi
Investigation of Psychiatric Disorders and Drug Resistance in HIV-Infected Patients Through a Case Report
Dr. Fatma Sargın, Dr. Nail Özgüneş
9 - 12
Akut HIV İnfeksiyonu: Bir Olgu Sunumu
Acute HIV Infection: A Case Presentation
Dr. Meliha Çağla Sönmezer, Dr. Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Dr. Saliha Evran, Dr. F. Şebnem Erdinç, Dr. K. Tülay Yalçınkaya, Dr. Necla Tülek
13 - 15
DERLEME
Dünyada ve Türkiye’de Güncel Verilerle HIV/AIDS-2012
Current Data of HIV/AIDS in Turkey and the World
Dr. Aygen Tümer
17 - 20
TERCÜME
İnternet’te HIV/AIDS
HIV/AIDS in Websites
Düzenleyen: Dr. Aygen Tümer
21 - 25