ARŞİV - Yıl 2015 Cilt 12 - Sayı 1 - (2122 kez gösterildi.)
Türk HIV/AIDS Dergisi
Yıl: 2015 Cilt: 12 Sayı: 1
Turkish Journal of HIV/AIDS
Year: 2015 Volume: 12 Issue: 1
İçindekiler
EDİTÖRDEN
Editörden
From the Editor
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
A-IX
EDİTÖRYAL
Dünyada ve Türkiye’de Güncel Verilerle HIV/AIDS - 2014
Current Data of HIV/AIDS in Turkey and the World
Aygen Tümer
1 - 3
1 ARALIK 2014 - SUNUM
HIV/AIDS Epidemiyolojisi ve Tedavide Yenilikler
HIV/AIDS Epidemiology and New Therapies
Aygen Tümer, Serhat Ünal
5 - 21
DERLEME
HIV Pozitif Birey Çocuk Sahibi Olmak İsterse
If Person with HIV Infection Wants to Have A Baby
Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir
23 - 27
Gebelikte Antiretroviral Tedavi
Antiretroviral Treatment in Pregnancy
Ahmet Çağkan İnkaya, Şehnaz Alp, Serhat Ünal
29 - 35
OLGU SUNUMU
HIV İnfeksiyonu Olan Bir Olguda Nörosifi lize Bağlı Tabes Dorsalis
Tabes Dorsalis Caused By Neurosyphilis in a HIV Infected Patient
Şükran Köse, Melda Türken, Sabri Atalay, Tuba Tatlı, Bedile İrem Tiftikçioğlu, Yaşar Zorlu
37 - 39