ARŞİV - Yıl 2016 Cilt 13 - Sayı 1 - (1375 kez gösterildi.)
EDİTÖRDEN
EDİTÖRDEN
EDITORIAL
Prof. Dr. Serhat ÜNAL
DERLEMELER
HIV İnfeksiyonu İlişkili Nöropatik Ağrı
Neuropathic Pain Associated with HIV Infection
Berivan Bitik, Ayman Abudalal, Şehnaz Özyavuz Alp, Aygen Tümer, Serhat Ünal
1-4
HIV İnfekte Hastada Gebeliğin İzlemi ve Doğum
Pregnancy Follow up and Delivery in HIV Infected Patients
Mert Turğal, Özgür Özyüncü
5-8
OLGU SUNUMU
HIV İnfekte Bir Hastada İntrakraniyal Lezyona Yaklaşım
Approach to Intracranial Lesions in A HIV-Infected Patient
Elif Tükenmez Tigen, Volkan Korten
9-12
DERLEME
Pneumocystis jirovecii pnömonisi
Pneumocystis jirovecii pneumonia
Çiğdem Ataman Hatipoğlu
13-20
OLGU SUNUMLARI
Pneumocystis Pnömonisi ile Seyreden HIV İnfekte Bir Olgu
A HIV Infected Case with Pneumocystis Pneumonia
Esra Kaya Kılıç, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Cemal Bulut, Meliha Çağla Sönmezer, Sami Kınıklı
21-24
Antiretroviral Tedavi Alan Bir Hastada Karaciğer Enzim Yüksekliğinin Alışılmamış Nedeni: Bir Olgu Sunumu
An Unusual Cause of Liver Enzyme Increase in a Patient under Antiretroviral Therapy: A Case Report
Fatma Şebnem Erdinç, Meral Uslu, Çiğdem Ataman Hatipoğlu, Meryem Demirelli, Günay Tuncer Ertem, Necla Tülek
25-27