ARŞİV - Yıl 2004 Cilt 7 - Sayı 1 - (959 kez gösterildi.)
EDİTÖRDEN
Editörden
From the Editor
Dr. Serhat ÜNAL
DERLEMELER
Antiretroviral Tedavi Uygulanan HIV/AIDS Hastalarında Dislipidemi Tedavis
Antiretroviral Tedavi Uygulanan HIV/AIDS Hastalarında Dislipidemi Tedavis
Dr. Önder Orhan Eren, Dr. Gülay Sain Güven, Dr. Serhat Ünal
Progresif Multifokal Lökoansefalopatili Bir AIDS Hastasında Antiretroviral Sağaltım Başarısızlığı
Progresif Multifokal Lökoansefalopatili Bir AIDS Hastasında Antiretroviral Sağaltım Başarısızlığı
Dr. Demir Serter, Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Dr. Şebnem Şenol, Dr. Nilgün Yüntem, Dr. Deniz Gökengin
Isparta'daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Durum Değerlendirmesi
Isparta'daki Kuaför ve Güzellik Salonlarında HIV/AIDS Konusunda Bilgi ve Durum Değerlendirmesi
Dr. A. Nesimi Kişioğlu, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Ersin Uskun, Dr. Malik Doğan
Manisa İl Merkezinde Bulunan Berber ve Kuaförlerin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları
Manisa İl Merkezinde Bulunan Berber ve Kuaförlerin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Davranışları
Dr. Emre Yanıkkerem, Özden Dedeli, Saadet Pekuslu, Ziynet Ertuğun, Sevcan Topçu, Handan Bayhantopçu, Ayfer Top, Nurten Eryılmaz
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Savaşım Derneği
Prof. Dr. Deniz Gökengin
Sorular ve Cevaplarla HIV/AIDS
Sorular ve Cevaplarla HIV/AIDS
Dr. Aygen Tümer