Yıl 2003 Cilt 6 - Sayı 2 - DERLEMELER

Untitled Document

HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS: LABORATUVAR TANISI


Araş. Gör. Dr. Ayla Harmancı, Öğr. Gör. Dr. Pınar Zarakolu
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi


ÖZET
Human Immunodeficiency Virus (HIV) infeksiyonunun varlığı virüs izolasyonu, antiviral antikorların tespiti, viral nükleik asit ve antijenlerin ölçülmesi olmak üzere 3 farklı yolla tespit edilebilmektedir. Virüs izolasyonu oldukça zaman alıcı ve zahmetli bir yöntemdir. HIV infeksiyonunun prevalansının düşük olduğu (kan donörleri gibi) topluluklarda tarama testi olarak duyarlılık ve özgüllüğü %98'i geçen Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) prensibine dayanan testler kullanılmaktadır. Bu testlerin sonucu pozitif çıktığında, test tekrarlanmalıdır. Tekrar testi pozitif çıktığında sonucun bir doğrulama testi ile doğrulanması gereklidir. Doğrulama testleri içinde en yaygın kullanılanı Western blotting (WB) testidir. Sıklıkla viral kor proteini p24 ve zarf glikoproteinleri gp41, gp120 veya gp160'a karşı oluşan antikorlar araştırılmaktadır. Aglütinasyon ve immunodot prensibine dayanan basit tarama testleri de mevcuttur. HIV ile karşılaşmış kişilerde serokonversiyon çoğunlukla ilk 2 ay içinde gerçekleşmektedir. HIV infeksiyonu varlığında ilk 6 ay içinde saptanabilir antikor düzeyine ulaşılamaması sık görülen bir durum değildir.

Anahtar Kelimeler: Human immunodeficiency virus, laboratuvar tanısı.

SUMMARY
Evidence of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection can be detected by three ways; virus isolation, serologic determination of antiviral antibodies and the measurement of viral nucleic acid or antigens. Virus isolation techniques are time-consuming and laborious. Test kits are commercially available for measuring antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). If properly performed, these tests have a sensitivity and specificity exceeding 98%. When ELISA-based methods are used for screening populations with a low prevalence of HIV infections (eg. blood donors), a positive test in a serum sample must be confirmed by a repeat test. If the repeat ELISA test is reactive, a confirmation test is performed. The most widely used confirmation assay is the Western blotting (WB) test. Antibodies to viral core protein p24 or envelope glycoproteins gp41, gp120, or gp160 are most commonly detected. There are simple rapid tests based on agglutination and immunodot reactions. The majority of individuals seroconvert within 2 months after viral exposure. HIV infection for longer than 6 months without a detectable antibody response is very uncommon.

Key words: Human immunodeficiency virus, laboratory diagnosis.[Tam Metin] [PDF]