Yıl 2003 Cilt 6 - Sayı 3 - DERLEMELER

Untitled Document

HALK SAĞLIĞI YÖNÜYLE HIV/AIDS VE KORUMA YAKLAŞIMI


Yrd. Doç. Dr. Ahmet M. Acuner, Prof. Dr. Nilgün Sarp, Yrd. Doç. Dr. Ömer R. Önder, Arş. Gör. Türkan Yıldırım
Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi

ÖZET

HIV/AIDS gerek Türkiye gerekse dünyada hızla yayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2002 verilerine göre, dünyada 42 milyon HIV/AIDS'li kişi yaşamakta olup, bugüne kadar yaklaşık 27.9 milyon kişi yaşamını yitirmiştir. Türkiye'de HIV/AIDS'li kişi sayısı 1601'e yükselmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de HIV enfeksiyonunun en sık görülme yaşı 20-49 yaştır. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklardan olan HIV/AIDS'ten korunma son derece önemlidir.
Tüm hastalıklarda olduğu gibi birincil, ikincil ve üçüncül koruma HIV/AIDS için de gereklidir. Sağlam kişileri HIV enfeksiyonundan korumak birincil, enfekte olmuş kişilere erken tanı koyarak tedavi ve izlemeye almak ikincil, sakatlık ve komplikasyonların önlenmesi için yapılan uygulamalar da üçüncül koruma kapsamında değerlendirilmektedir. Bu makalede HIV/AIDS yönünden birincil, ikincil ve üçüncül koruma uygulamaları vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Halk sağlığı, HIV/AIDS, koruma.

SUMMARY

HIV/AIDS is rapidly spreading both in Turkey and the world. According to WHO, there are 42 million people living with HIV/AIDS and 27.9 million people have died due to HIV/AIDS. In Turkey, the number of people with HIV/AIDS has increased to 1601. Like in the world, HIV/AIDS is appeared largely in 20-49 ages in Turkey. For that reason, protection from HIV/AIDS infection is very important.
Primary, secondary and tertiary protection are necessary for HIV/AIDS as in all diseases. It is evaluated that primary protection is an implementation of directed at non-infected people, secondary protection is to treat and follow up to put early diagnosis with infected people and tertiary protection is produced implementations for preventing disability and complications. In this paper, it is emphasized primary, secondary and tertiary protections implementations in respect of HIV/AIDS.

Key words: Public health, HIV/AIDS, protection.[Tam Metin] [PDF]