Yıl 2003 Cilt 6 - Sayı 4 - DERLEMELER

Untitled Document

HIV İLE İNFEKTE KİŞİLERDE FIRSATÇI İNFEKSİYONLARA PROFİLAKTİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI


Dr. Mine Durusu, Dr. Gülay Sain Güven
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

ÖZET

HIV infeksiyonunun doğal seyri HAART ("Highly Active Antiretroviral Therapy") sonrası dönemde belirgin derecede değişti. Bağışıklık sisteminin yeniden yapılandırılması ile fırsatçı infeksiyonların tedavisinde kazanılan başarı sonucu hastaların sağkalımları ve yaşam kaliteleri arttırıldı, HAART'a cevap veren hastalarda fırsatçı infeksiyonlara karşı uygulanan profilaktik tedavilerin güvenle kesilebileceği görüldü. Bu sayıda, HIV ile infekte kişilerde fırsatçı infeksiyonlara profilaktik tedavi yaklaşımlarının tartışılmaya başlandığı 6.cilt 3. sayıda (2003) yer alan yazımızın devamı olarak, "US Public Health Service (USPHS)" ve "Infectious Disease Society of America (IDSA)" tarafından hazırlanan kılavuzda yer alan değişiklikler ışığında, dissemine Mycobacterium avium kompleksi (MAC) infeksiyonu, kriptosporidyoz, kandidiyaz ve Herpes simpleks virüsü infeksiyonu profilaksisi ele alındı.

Anahtar kelimeler: HIV/AIDS, fırsatçı infeksiyon, Mycobacterium avium kompleksi (MAC) infeksiyonu, kriptosporidyoz, kandidiyaz, Herpes simpleks virüsü infeksiyonu.

SUMMARY
The natural history of HIV infection has dramatically changed after the era of HAART ("Highly Active Antiretroviral Therapy"). The survival and the quality of life of patients have increased as a result of success in the therapy of opportunistic infections following the immune reconstitution. It was seen that the prophylactic therapies for the opportunistic infections could be safely stopped in patients who respond to HAART. In this review, as a continuum of our previous paper in volume 6 issue 3 (2003) in which prophylactic therapies for the opportunistic infections started to be discussed, issues about the prophylaxis in disseminated Mycobacterium avium complex (MAC) disease, cryptosporidiosis, candidiasis and Herpes simplex virus infection will be discussed with regards to the recent guideline prepared by US Public Health Service (USPHS) and Infectious Disease Society of America (IDSA).

Key words: HIV/AIDS, opportunistic infections, Mycobacterium avium complex (MAC) disease, cryptosporidiosis, candidiasis, Herpes simplex virus infection.[Tam Metin] [PDF]