Yıl 2004 Cilt 7 - Sayı 1 - DERLEMELER

Untitled Document

ISPARTA'DAKİ KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA HIV/AIDS KONUSUNDA BİLGİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ


Dr. A. Nesimi Kişioğlu, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. Ersin Uskun, Dr. Malik Doğan
Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ÖZET

AIDS, Human Immunodeficiency Virus (HIV) ile oluşan, aşısı ve tam tedavisi olmayan bir hastalıktır. Hastalık hızla yayılmaktadır. Araştırmacılar Türkiye'deki vakaların sayısının tanı konmuş ve bildirilmiş olanın çok üstünde olduğunu belirtmektedir.
Bu araştırma Isparta'da kuaförlük ve güzellik salonlarında çalışan personelde HIV/AIDS konusunda bilgi ve davranışlarla ilgili bir durum tespiti yapmayı amaçlamıştır. İl merkezinde bulunan 32 kuaför ve güzellik salonunda çalışan 81 kişiye anket yöntemi uygulanarak veriler toplandı. Ek olarak araştırma yapılan yerlerde uygulanan koruyucu önlemlerin durumu da değerlendirilmiştir.
Araştırma grubunun yaş ortalaması 24.9 ± 9.5 idi ve %40.7'si erkekti. Araştırmaya katılanların %92.6'sı HIV'in kan nakli ile bulaşabileceğini, %85.2'si jilet, makas ve epilasyon iğnesinin bulaşmada etkili olabileceğini biliyordu. Bununla birlikte HIV'in bulaşma yolları hakkında yanlış bilgiye sahip olanlar da vardı. Araştırmanın yapıldığı tüm salonlarda manikür, pedikür aletleri dezenfekte ediliyordu. Epilasyon yapılan yerlerin yalnız %60.0'ı müşteriye ait iğne kullanıyordu.
Bu çalışma, araştırmaya katılanların HIV'in bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgilerinin yetersiz olduğunu ve eğitime gereksinimleri olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar kelimeler: HIV/AIDS, Kuaförler

SUMMARY

AIDS, which is caused by Human Immuno deficiency Virus (HIV), is a disease that has no vaccination and treatment. The disease expands quickly. The authors anticipate that the actual numbers of HIV/AIDS cases in Turkey are higher than the number of cases diagnosed and reported.
In this study, it was aimed to investigate the level of knowledge of the workers in 32 ladies hair-dressers and beauty guest rooms about AIDS. At the city center of Isparta a questionarre has been made to 81 workers in these places. In addition, it was evaluated that status for preventive applied in work places.
Average age for the group reached in this study was 24.9 ± 9.5 and 40.7% of them were male. 92% of workers who participated in the study have knowledge about contagious by blood and 85.2% by razor blade, scissor or epilation needle. However, there were some participants having wrong knowledge about contagion of AIDS. All of the rooms in study were making disinfenction to manicure-pedicure materials. Only 60.0% of work places which made epilation used personal needles.
In conclusion, workers' knowledge for transmission and preventive procedures of AIDS were insufficient and an educational programme has to be given.

Key words: HIV/AIDS, ladies hair-dressers.[Tam Metin] [PDF]