İLETİŞİM
Türk HIV/AIDS Dergisi
Adres: Bükreş Sokak No: 3/20 06680 Kavaklıdere-Ankara, Türkiye
Telefon: 0312 426 47 47
Faks: 0312 426 93 93
E-posta: bilimsel@bilimseltipyayinevi.com
Web: www.bilimseltipyayinevi.com